00-6-1.jpg
นายประสิทธิ์  บุญเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลปง 
tb_banner_45_1.png
ข่าวสารหน่วยงาน
กิจการสภา
เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย
11.png
21.png
3.1.png
2022-06-14_8-57-40-1.jpg

ตราสัญลักษณ์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เทศบาลตำบลปง มีตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเป็นรูปวัดพระธาตุดอยหยวก ปุยเมฆ พยานาค แม่น้ำ มีความหมายดังนี้

1. วัดพระธาตุดอยหยวก เป็นวัดที่มีความสำคัญของอำเภอปง เป็นวัดที่มีความงดงามทางด้านศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีกลิ่นอายเสน่ห์ของความเป็นล้านนาและที่สำคัญเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าท่านมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนอำเภอปง จังหวัดพะเยา อย่าพลาดมาเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยหยวกและมากราบสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในแดนดินพะเยา

2. ปุยเมฆ แสดงถึงสภาพบรรยากาศของอำเภอปง ที่มีความเย็นชุ่มฉ่ำน่าอยู่ตลอดทั้งปี

3. พยานาค เป็นผู้ให้น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ และความมีวาสนา

4. แม่น้ำยม อำเภอปงต้นกำเนิดของแม่น้ำยม เกิดจากลำน้ำ 2 สาย คือ ลำน้ำควรและลำน้ำงิม ไหลมารวมกัน เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ

ระเบียบของหน่วยงาน
ระเบียบของส่วนกลาง
บริการประชาชน (E-service)
ประเมินหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน